قیمت نرم افزار

محصولات  قیمت نرم افزار

 
 

نمايشگاه نرم افزار

فروشنده نرم افزار

قیمت نرم افزار

 

نرم افزار حسابداری | اتوماسیون یکپارچه مالی

سامانه هوشمند ماداکتو

نرم افزار حسابداری | اتوماسیون یکپارچه مالی

اتوماسیون یکپارچه مالی : حسابداری، خزانه داری، فروش وسفارشات، انبار، اموال ودارايی های ثابت، نگهداشت تجهيزات(pm)، كنترل توليد، قيمت تمام شده، تداركات كارپردازی وخريد، بودجه واعتبارات، پرسنلی وحقوق دستمزد(قانون كارونظام هماهنگ)، دبيرخانه، اتوماسيون اداری • نرم افزاريكپارچه مالی واداری • نرم افزاراطلاعات مديريت بيمارستاني • نرم افزارفروشگاهی مبتنی برباركد •نرم افزاراتوماسيون اداري وكنترل جديد شركت ماداکتو باهمكاري گروهی ازمتخصصين ومشاورين برجسته وباتجربه كامپيوتر و امورمالی نزديك به يك دهه است كه فعاليت خودراشروع نموده است. هوشمندی ودرك نيازهاي اين حرفه موجب شدتاافزون برانداختن دانش بيشتر درباره فناوری روز به تجهيز گروه مديريت بپردازد. چراكه توجه به مسائل مديريتی اين حرفه نقش تعيين كننده و اساسی در توسعه فعاليت ها را دارد. ------------------------------------------------------------ به طور كلی اين باور عمومی ميان مديران و مجموع كاركنان وجود دارد كه با افزايش كيفيت محصولات نرم افزاری افزايش كارايي خدمات پشتيباني و جلب رضايت مشتريان و رقابت سالم و اصولي با رقيبان مي توان به جامعه خدمت رساني و كمك به پيشرفت صنايع كشور نمود. اشاره مختصری به اين فعاليت ها ميتواند تصوير روشنی از توانمندی های اين مجموعه ارائه نمايد: 1.توليدسيستم های نرم افزاری ماداکتو 2.ارائه مشاوره طراحي و پياده سازی شبكه های كامپيوتری و سخت افزار 3.ارائه خدمات مالی وطراحی حسابداری وحسابرسی تحليل وطراحي سيستم با استاندارد uml مديريت پروژه بامتولوژیRUP پياده سازی سيستم درمحيط NET و زبانهاي Delphi,VBA,C# مديريت بانكهای اطلاعاتي(2003-2000)MSSQL طراحی گزارشات report crystel ------------------------------------------------------------ يكپارچگی كامل:ماداکتو تمام عمليات اجرايی شركت را ازحسابداري و انبار گرفته تا پرسنلي و امور اداری يكجا تحت پوشش قرار داده و شما را از صرف هزينه گزاف برای خريد زيادی برنامه های جداگانه و همچنين اتلاف وقت طولانی جهت آموزش و راه اندازي برنامه های متعدد و ورود تكراري اطلاعات بی نياز ميسازد. چند شركته بودن حسابداری تلفيقی و شعب:تمام زيرسيستمهاي ماداکتو به گونه ای طراحي شده است كه امكان تعريف شركتها يا زير مجموعه های مختلف وجود دارد .به اين شكل ميتوانيد موجودي يك حساب وكالاوشركت و...درتمام زير مجموعه ها به صورت يكجا كنترل نماييد. تعريف سيستم قيمت تمام شده:ماداکتو به گونه اي طراحي شده است كه امكان طراحي سيستم قيمت تمام شده را برای هر شركت با توجه به نياز خاص آن شركت فراهم ساخته و بدليل يكپارچگي سيستم امكان نتيجه گيری و اتخاذ تصميمات مديريتی را به نحو بسيار موثرتری برای شما مهيا مينمايد. طراحي پارامتريك: اكثربخشهای اجرايی حتي المكان به صورت قابل تنظيم و پارامتريك طراحی شده اند تا جوابگوی سليقه های شخصی مقررات داخلی ساختمان و همچنين تغيير قوانين جاري كشور باشند. ارتباط با نرم افزارهای ديگر: ماداکتو مي تواند به طور مستقيم با نرم افزارهای excel. word و....تبادل اطلاعات كندبه عنوان نمونه شما ميتوانيد اطلاعات را به برنامه Microsoft excel منتقل كرده و هرنوع گزارش يا نمودار مالی را بسته به سليقه شخصی خود يا فعاليت خاص شركت تنظيم نماييد با توجه به اين قابليت پارسيان در حقيقت يك برنامه قابل گسترش است كه با توجه به سليقه شخصي نياز لحظه ای و حتی موارد پيش بينی نشده آتی بسط داده ميشود. قابليت دسترسی به مجموعه های اطلاعاتی متعدد بصورت همزمان:اين مجموعه ها مي توانند شركتهاي جداگانه ويا وضعيتهای مختلف در يك شركت باشند .مهمتر اينكه شما ميتوانيد انواع گزارشات تلفيقي و مقايسه ای را به دلخواه خود تنظيم كرده و حتی در صورت لزوم اطلاعات يك مجموعه را به مجموعه ديگر منتقل نماييد. ------------------------------------------------------------ استفاده از نمودار وگرافيك در قسمتهاي مختلف نرم افزار : با توجه به كمبود وقت مديران و لزوم نتيجه گيری سريع اكثر گزارشات سيستم همراه با نمودار معرفی شده اند تا استفاده كننده بتواند در يك نگاه اطلاعات مورد نياز خود را از گزارش استخراج نمايد. ارسال گزارشات از طريق تلفن و پست الكترونيك: قابليت برقراری ارتباط بوسيله خط تلفن كه به صورت داخلی در پارسيان تعبيه شده اين امكان را به كابر ميدهد كه گزارشات سيستم را سريعا به هر نقطه در داخل يا خارج از كشور ارسال نمايد .دريافت كننده گزارش نيازي به داشتن برنامه ماداکتو و يا حتی دستگاه كامپيوتر ندارد و يك دستگاه فاكس معمولی برای اين كار كافيست. از طرفي به راحتی ميتوانيد گزارشات را به فرمت HTMI,EXCEL,XML,text,RTF,DAP,snapshopو ....تبديل نموده و از طريق پست الكترونيكی ارسال نماييد. دريافت گزارشات طبقه بندی شده: امكان تعريف سطوح طبقه بندی شده مختل به اختيار كاربر در سر فصلهای حسابداری وانباروكالاوارايه گزارشات طبقه بندی شده درزير سيستمهای مختلف پارسيان. داشتن فيلدهای كمكی: استفاده از فيلدهای كمكی در فرمهای ورودی برنامه مانند فيلدهای مراكز وپرونده و مقدار و شماره و زمان و...كه امكان ارائه گزارشات ارزی واقلام مانده دار وكنترل نقدينگی و كنتری انبار و فروش را بصورت يكجا فراهم ميسازد . امكان گزارش سازی توسط كاربر: يكی ديگر از قابليتهای ماداکتو سفارش نمودن گزارشات و طراحی گزارش توسط كاربران ميباشد. قابلیت ارتباط کامل با اتوماسیون حضور و غیاب ماداکتو.

قيمت (ها):

مشخصات اصلي

اطلاعات بيشتر :

www.madakto-security.com

فايل ضميمه :

download

واحد شمارش :

عدد

دفتر تهران : ایران - تهران - بلوار آیت ا... کاشانی ، نبش عقیل ، برج البرز ، طبقه هشتم ، واحد 45

نشانی :

0098 511 6669090

تلفن :

0098 511 6089781

فکس :

مايل به سفارش تعداد عدد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید : 2506

نرم افزار حسابداری | اتوماسیون یکپارچه مالی